Na severe Slovenska, nad mestom Stará Ľubovňa sa na vápencovom týči dominanta Ľubovnianskej kotliny – Ľubovniansky hrad. Tento zachovaný hrad počas svojej dlhej histórie privítal kráľov, či bol väzením pre známeho dobrodruha a cestovateľa Mórica Beňovského. Dnes je prístupný pre návštevníkov počas celého roka.